Monthly Archives: February 2016

Cwcis – unrhyw un?

plate-of-cookies-clipart-2

Oes ‘na unrhyw un yn y byd ar lein sy ddim yn gwybod am gwcis? Unrhyw un sy ddim yn deall bod bron pob gwefan yn eu defnyddio i gadw tipyn bach o wybodaeth ar eich cyfrifiadur neu liniadur neu ffôn symudol clyfar er mwyn iddyn nhw wybod pwy ydych chi pan ewch chi’n ôl i’r un wefan?

Neu ydyn ni môr dwp bod rhaid i ni ddarllen tro ar ôl tro, gwefan ar ôl gwefan, bod nhw’n defnyddio cwcis, taw rhywbeth bach a diogel ydyn nhw, a digwyddith dim byd dychrynllyd os derbyniwn ni’r cwcis ‘na?

Wythnos ‘ma es i i un wefan ac yn syth daeth neges am y cwcis defnyddiwyd ynddi. Roedd rhaid i fi gau’r neges er mwyn darllen y wefan ond yr eiliad nesaf daeth neges arall i ddiolch i fi am dderbyn y cwcis! Pam?

Beth am i ni i gyd llofnodi rhywbeth sy’n dweud “Ydw, dw i’n derbyn cwcis arferol” fel rhan o ddechrau defnyddio porwr am y tro cyntaf, a chreu rhyw ddeddf sy’n mynnu bod rhaid i’r porwyr eu hunain sicrhau bod y cwcis yn ddiogel?

Dw i wedi cael llond bol o’r cwcis ‘ma!