Ffracsiynau yn Gymraeg

FfracsiynauDw i wedi sôn yn barod am y ffaith fy mod yn gweithio trwy llyfr “Welsh Rules” er mwyn fy atgoffa am bethau bach nad ydw i’n defnyddio’n aml iawn yn Gymraeg. Heddiw des i o hyd ffracsiynau.

Dw i’n gwybod am ‘hanner’ (yn bwysig iawn mewn tafarnau, wrth gwrs) a ‘chwarter’ ond beth am y gweddill?

Yn yr ymarfer roedd rhaid i fi ysgrifennu mewn geiriau ffracsiynau fel 3 7/9 a 8 5/6. Sylweddolais i fod dim clem gyda fi! Felly, amser i ofyn i Gareth King – Modern Welsh, A Comprehensive Grammar.

Ar ôl beth ddwedodd Gareth, yr atebion i’r cwestiynau uchod yw:

  • tri a saith nawfed
  • wyth a phump chweched (neu phum chweched ar ôl pob tebyg)

Ond ar ôl Heini Gruffudd, yr atebion yw

  • tri a saith rhan o naw
  • wyth a phum rhan o chwech

Felly, fy nghwestiwn i yw – ydyn nhw ill dau yn iawn?

Beth mae’r plant yn dysgu yn ysgolion Cymraeg y dyddiau hyn?

 

 

4 thoughts on “Ffracsiynau yn Gymraeg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Checking you're a human * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.