Sioe Amaethyddol Llandysul

Pa liw yn gwneud y sedd tractor gorau?

Pa liw yn gwneud y sedd tractor gorau?

Pan ddihunais i’r bore ‘ma roedd yr awyr yn llwyd gyda glaw mân a thipyn o wynt oer. O na, meddyliais i, dim heddiw, dim dydd y Sioe Amaethyddol Llandysul! Ond diwrnod sych oedd rhagolygon y tywydd, ac ar ôl cwpl o oriau, diwrnod sych gawson ni!

Dw i ddim yn gwybod yn union ym mha flwyddyn dechreuodd y sioe, ond ffeindiais i un hysbyseb ar lein ar gyfer y drydedd sioe ar ddeg a oedd yn digwydd yn 1937, felly mae’n debyg bod rhyw fath o sioe wedi bod yn digwydd ers 1924 o leiaf! Yn y sioe honno doedd dim defaid neu wartheg, neu hyd yn oed ceffylau, ond cŵn ac ieir! Mae sioe heddiw yn dal i gael categorïau ar gyfer cŵn, ond yn anffodus dim ieir. Dw i’n dwlu ar ieir, felly mae hynny bach yn siomedig, ond dw i wrth fy modd i weld yr anifeiliaid eraill.

Ceffyl Gwedd

Ceffyl Gwedd

Wrth gwrs, nid sioe amaethyddol fyddai fe fod heb gystadleuaeth o gynhyrchion a sgiliau pobl leol. Blodau, ffrwythau, crefftau, teisennau, gwin – pob peth gall rhywun gwneud, mae categori arbennig ar gyfer nhw.

Dyw llysiau ddim yn tyfu fel 'na yn fy ngardd i!

Dyw llysiau ddim yn tyfu fel ‘na yn fy ngardd i!

 

Dw i ddim yn gwybod sut mae pobl yn tyfu llysiau fel yn y llun ‘ma, ond dw i’n hapus nad ydw i wedi ceisio cystadlu gyda beth dyfais i yn yr ardd!

Rhywbeth i anelu at ar gyfer flwyddyn nesaf!

 

 

Bisgedi wedi'u addurno

Bisgedi wedi’u haddurno

 

A pheidiwch ag anghofio’r plant!

Mae llawer o gyfleoedd iddyn nhw fod yn greadigol hefyd, fel bisgedi wedi’u haddurno ac anifeiliaid wedi gwneud o lysiau.

 

 

 

Heno, ar ôl y holl gystadleaeth wedi gorffen a phopeth wedi clirio o’r babell fawr, bydd y gerddoriaeth yn dechrau.

Pum mlynedd ar hugain mae Bryn Fôn wedi dod i ganu yn y sioe a bydd e yma eto eleni. Es i’r llynedd ac roedd e’n wych! Fe wnes i ddawnsio fel peth gwyllt, ond eleni croesi bysedd bydda i’n gallu clywed y gerddoriaeth o’r tŷ. Gyda gwesteion yn aros trwy AirBnB bydd rhaid i fi aros gartref, ond dw i’n gwybod bydd pawb yn mwynhau dros ben unwaith eto. Ymlaen i’r chwarter canrif nesaf!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Checking you're a human * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.