Tag Archives: Esperanto

Making progress

polyglot

One of the aspects of learning more than one language that I have found difficult over the years is being able to jump from one language to another.

A while back I described the frustrating experience of happily speaking Welsh with friends and neighbours one week, having an Esperanto-speaking visitor come to stay for a few days, then opening and closing my mouth like a goldfish whenever anyone spoke to me in Welsh as my brain had completely switched into Esperanto and refused to go back!

I went to the Polyglot Gathering this time last year in Berlin, and my head was swirling – words from different languages jumbling themselves up in my brain so I didn’t know what language to speak at all!

What to do about it?

After giving it some thought I realised, of course, that the only way to master any skill is to practise it. If I wanted to be able to swap easily from one language to another, then that’s what I needed to practise. So I set about forcing my brain to cooperate: reading in Esperanto while listening to the radio in Welsh, sitting down to a Duolingo session practising one language after another, reading in one language and thinking how I would say that in another … and slowly, slowly it started to work.

It felt like my brain was physically resisting at first, then some kind of barrier went down – or perhaps a different neural pathway opened up – and all of a sudden it became a whole lot easier.

Spanish guests

Today I put my new skill to the test. After a whole week immersed in Welsh helping to run a SaySomethinginWelsh.com ‘bootcamp’ in Tresaith, I came home and welcomed Spanish-speaking AirBnB guests. We started chatting in English, discussing language learning in general – a common interest. I was asked about Esperanto and was able to produce a few Esperanto sentences without too much thought.

Then we decided to switch into Spanish! I was a bit rusty at first, but I didn’t have that ‘concrete in the head that won’t budge’ feeling that I used to get trying to swap, and lo and behold, the Spanish came flooding back and there I was chatting away in Spanish! Was I pleased with myself! Lucia is keen to improve her English so we’ve agreed to have language exchange sessions over Skype moving forward, selecting a topic beforehand so we can both research the vocabulary we need, then spending 15 minutes or so discussing the topic in one language, then the other.

And after my guests left, I immediately went back to thinking in Welsh! I might not be in the same category as some of the polyglots I’ve met, but I feel like I’ve climbed another rung of the ladder, and I’m definitely not slipping back down!

First there was Lille

Place Charles de Gaulle

Place Charles de Gaulle

 

Between July 25 and August 1,  I attended the 100th Universal Congress of Esperanto in Lille.

The rest of my report is in Esperanto – how much can you understand? It’s easier than you think!

 

 

 

En 1997 mi ĉeestis mian unuan Universalan Kongreson en Adelajdo, Aŭstralio. Mi ekkomencis lerni Esperanton nur tri semajnojn antaŭe sed mia instruistino insistis ke mi estas preta, do mi iris. Ĝi estis mirinda okazo – tiom da homoj el multaj diversaj landoj, ĉiuj parolantaj flue kaj feliĉe kaj dividante pensojn, kredojn kaj esperojn. Mi restis nur 3 tagojn sed mi ploris kiam mi devis lasi tiun mirindan etoson. Mi ege volis ĉeesti alian kongreson – en Brazilo, en Vjetnamio, en Islando – sed ĉiun fojon tio ne eblis – ĝis ĉi-jare!

Ĉi-jare la Universala Kongreso okazis en Lillo, Francio, kaj ĝi eĉ pli gravis ĉar ĝi estis la 100a! Mi nepre devis iri! En decembro, kiam la prezoj estis ankoraŭ je la pli malalta nivelo, mi sendis mian aliĝilon. Mi estis Nombro 943 inter amaso de Esperantistoj kiuj finfine nombris preskaŭ 3000. Mi mendis mian bileton por la trajno ‘Eurostar’, trovis loĝlokon sufiĉe proksime kaj al la stacidomo ‘Lille Europe’ kaj al la kongresejo, organizis lasi mian aŭton kun amikino en Kardifo, kaj mi estis preta.

Solena Inaŭguro

Mi neniam antaŭe estis en Lillo kaj ĝi vere estas bela urbo. Plaĉis al mi piediri en la stratoj kaj fakte mi faris multe da tio! Ĉiun matenon mi zorgeme tralegis la programon kaj elektis tiujn sesiojn kiuj plej interesis min – ne facila tasko ĉar multaj ŝajnis ege interesa. Kompreneble mi ĉeestis la Solenan Inaŭguron, kiam reprezentantoj de diversaj landoj salutis la ĉeestantaron nome de siaj landoj. Mi sentis iomete malĝoja ĉar ni ne havis apartajn reprezentantojn por la kvar landoj de Britio, sed almenaŭ la salutanto menciis ilin ĉiuj kiam li parolis. Mi decidis skribi ‘Kimrio’ sur mian nomŝildon por montri ke mi ne venas de Anglio, kio ĉiuj kiuj vidis ‘Britio’ unue pensis. Multfoje mi devis klarigi kie troviĝas Kimrio, ke ĝi estas aparta lando kiel Skotlando, kaj ‘Ne’, ĝi ne estas regiono de Anglio!

Muzikprogramo

Ege plaĉis al mi la abunda muzikprogramo, kun multaj malsamaj tipoj de muziko kaj kantado. Kajto estas duopo kiu ege klare kantas, kaj mi ŝatis danci al la popolmuziko de Kapriol’ sed por mi la plej bona kaj ĝuebla estis JoMo! Li ludis kaj kantis publike ekstere de la kongresejo merkrede vespere. Post tuttaga promenado en Lillo kun amiko el Tenerifo, promenado kiu inkluzivis grimpi la ŝtuparon en la urbodomo de Lillo por ĉirkaŭrigardi la tutan urbon, miaj piedoj strebis konvinki min ke mi nepre devas resti sidanta, sed ekde la komenco de la unua kanto la impulso danci estis tro forta kaj mi pasigis la vesperon en ĝoja dancado.

Amikiĝi

Sed ne estis nur la interesplena programo kiu feliĉigis min. Same kiel dum mia unua Universala Kongreso la plej granda plezuro estis renkonti diversajn homojn kaj pasigi tempon kun ili. Nia Kardifa grupo renkontiĝis por vespermanĝi kune en belega franca restoracio, mi turistis kun amiko de Tenerifo kiun mi ne vidis dum pluraj jaroj, kaj mi ankaŭ rerenkontis konatulinojn el Nederlando kaj Koreio. Kompreneble mi ankaŭ konatiĝis kun novaj amikoj, kiel kelkaj skotaj esperantistoj, kiujn mi esperas vidi denove en la estonteco. Mi aŭdis pri tutkelta kongreso kiu okazis pasintjare en Skotlando sed ŝajne okazos venontjare en Bretono! Jes, mi volas ĉeesti tion!

Rigardante estontecen

Kaj kio nun? Nu, mia entuziasmo por Esperanto, kiu estis iomete dormanta dum la pasintaj jaroj, revenis pli forta ol antaŭe. Ege plaĉus al mi havi ian kimran organizon – ĉu formala, ĉu ne formala, sed io kio disdonus informojn al ĉiu Esperantisto kiu aŭ loĝas en Kimrio aŭ partoprenas eventojn en Kimrio aŭ simple estas amiko kiu interesiĝas pri niaj landaj aferoj. De Bill Chapman en norda Kimrio mi jam ricevis historiajn paperojn, malnovajn ekzemplerojn da la Kimra Voko, iama novaĵletero de iama kimra federacio, kaj mi komencas pensi. Ĉu restarigi tion sed retpoŝte, kun novaĵoj kaj ligiloj al la Kardifa grupo sed ankaŭ novaĵoj de aliaj kimraj regionoj? Ni vidu!

Learning Esperanto

How did you go? If you’re interested in learning Esperanto there are quite a few websites, but you could start with www.lernu.net or try out the Beta Esperanto lessons on www.duolingo.com

And if you’d like to learn Esperanto through the medium of Welsh there is a great ‘Mini-Cwrs’ available from the British Esperanto Association for £1.50 plus postage:

EAB, Barlaston, 2010, 36p, 15cm. A guide in Welsh containing ten lessons, some reading exercises and a vocabulary. ISBN 9780902756304. Por teksto, vizitu http://esperanto.org.uk/eab/bookshop/mincwresp.htm

Ĝuu! Enjoy!